אתר קופימדיה, פיתוח תמונות ומגנטים
                                                                                פיתוח תמונות מחיר
בין 9-1  תמונות 1.8 ש"ח ליחידה
מעל 10 תמונות 1.5 ש"ח ליחידה
                                                                               פיתוח מגנטים מחיר
בין  9-1 מגנטים 4  ש"ח ליחידה
בין 50-10 מגנטים  3.5 ש"ח ליחידה
מעל 50 3 ש"ח ליחידה